فرصت تکرار نشدنی خرید اقساط

فرصت تکرار نشدنی خرید اقساط

شرایط فروش بدون واسطه از مسترصدا

بدون پیش پرداخت میتونید تا سقف 20 میلیون تومان خرید داشته باشید

فقط کافیه یک برگ چک صیادی داشته باشید و با مراجعه به فروشگاه با قیمت بسیار مناسب قسطی خرید کنید

شرایط فروش بدون واسطه از مسترصدا

بدون پیش پرداخت میتونید تا سقف 20 میلیون تومان خرید داشته باشید

فقط کافیه یک برگ چک صیادی داشته باشید و با مراجعه به فروشگاه با قیمت بسیار مناسب قسطی خرید کنید